PERSONALEPOLITIK

I dagens globaliserede verden spiller den menneskelige faktor en enormt vigtig rolle for, at virksomheder kan overleve med succes i den hårde konkurrencesituation. En succesrig virksomhed kan kun bevare sin plads med tilfredse, motiverede medarbejdere.
Med denne bevidsthed agerer vores personaleafdeling, når vi leder efter kvalificerede medarbejdere og træner dem i virksomheden.
Anvendelse af moderne menneskelige ressourcestyringsmetoder for at øge motivationen og effektiviteten af ​​medarbejderne er en del af virksomhedens politik.

1. Indgang

Ved udvælgelse og ansættelse af medarbejdere sørger vi for, at medarbejderen opfylder kravprofilen til den ledige stilling, og om han/hun kan tilegne sig virksomhedens værdier. Udover faglige kvalifikationer lægger vi også stor vægt på din personlige egnethed.

efteruddannelse og videreuddannelse

Vores filosofi er at fremme løbende kvalifikation. Ikke kun for at øge motivationen og øge tilfredsheden!
Løbende uddannelse af medarbejdere garanterer langsigtet succes for virksomheden. Markedernes dynamik, nye teknologier og procedurer samt ændrede forretningsprocesser stiller altid nye krav og kræver konstant tilpasning af medarbejdernes kvalifikationer og dermed konstant opkvalificering af alle medarbejdere i produktteknisk, kommerciel og metodisk henseende.
Vi tolker tekniske og tværfaglige kvalifikationer som en impuls til karriereudvikling. Derfor tilbydes obligatoriske og valgfrie uddannelsesforløb lige fra starten for at give medarbejderne den bedst mulige støtte.

betaling

Vores gebyrsystem består af tre blokke,

  • aftalt grundløn (månedlig grundløn eller månedlig grundløn),
  • Resultatløn (resultatgodtgørelse baseret på præstationsvurdering, akkord, bonus, ...)
  • Andre aflønningskomponenter (tilskud, overtidsbetaling...)

Ud over månedslønnen har medarbejderne ret til andre overenskomstsikrede indkomstdele: mervederlag for overarbejde og skifteholdsarbejde, mervederlag for merarbejde hos servicegiganter, feriepenge mv.

anerkendelse

Virksomhedsledelsen fremmer løbende udvikling af medarbejdere og teams. Denne udvikling belønnes.

Forslag til forbedringer:

Som med alle virksomheder belønnes medarbejderne for deres forslag til forbedringer. I gennemsnit blev 80 % af alle forslag implementeret hvert år, fordi medarbejderne kender de områder, hvor vi bedst kan forbedre os