SIKKERHED OG MILJØ

At arbejde sikkert og beskytte vores medarbejderes sundhed og miljøet er en integreret del af Neris virksomhedspolitik. Vi har forpligtet os til integreret miljøbeskyttelse både i planlægningen og i driften af ​​vores produktionsanlæg.
Dette omfatter effektiv brug af energi og råvarer samt minimering af emissioner og affald. At reducere brugen af ​​energi er stadig vores prioritet. Især foranstaltninger til reduktion af naturgas, trykluft og elforbrug tjener dette mål.
Arbejdssikkerhed, sundhed og miljø er opsummeret i vores Neri-ledelsessystem. Med vores indsats har vi bevist bæredygtig succes.